Home » over mij

over mij

ikzelfophetstrand.jpg

Mijn naam is Mariëlla Everling, ik woon in Waddinxveen, maar in mijn hart ben ik nog Gouwenaar. Ik ben al jaren gelukkig getrouwd. Mijn hobby's zijn tekenen, fotobewerken, fotograferen, werken met fractals en wandelen met de honden. 

In de loop der tijden heb ik heel wat verschillende vormen van analoog en digitaal ontwerp en kunst beoefend, Alsmaar werkend aan nieuwe skills.  ik ben autodidact op het gebied van digitale software en grafische programma's. Lang geleden ben ik begonnen op commodore 64 met een voorloper van MS Paint. Nu geef ik les in Gimp en ben ik bovengemiddeld bekwaam in Adobe Photoshop, daarnaast kan ik goed overweg met het hele Adobe pakket, Ultra Fractal 5.0, Krita (Open Source), Gimp en Inkscape (Open Source).

Ik werk graag met fractals. De oneindigheid in vormen en kleur zijn bijna meditatief om mee te werken. Ik vind het een uitdaging om van fractals een bruikbaar dessin ontwerp te maken, zowel repeterend als all over. Daarnaast maak ik graag fantasy plaatjes en vrolijke kleurrijke afbeeldingen voor kinderen, zowel met de hand getekend als in vectoren en bitmaps.

Ik heb heel lang gezocht naar een manier waarop ik "iets" kon doen met mijn artwork, En uiteindelijk werd mij geadviseerd om mijn werk om te zetten naar toegepaste kunst. 

Na een bezoek aan textielfabriek Passion Prints en een workshop dessin ontwerp bij Textilice, en heel veel speurwerk op internet, weet ik nu dat daar mijn hart ligt. Ik vind het ontzettend leuk om mijn creaties om te zetten naar dessins. 

Dus nu is het zaak een mooie portfolio op te bouwen middels deze website. Er zijn zeker nog veel ideeën die ik nog niet heb uitgewerkt, dus kom binnenkort nog eens terug, of laat je e-mail adres achter, dan houd ik je op de hoogte van nieuwe ontwerpen, zo eens in de twee maanden en een enkele keer tussendoor.

 

british_flag_.jpg

My name is Mariella Everling, I live in Waddinxveen, but my heart is still in Gouda. I've been happily married for years. My hobbies are drawing, photo editing, photography, working with fractals and walking the dogs.

In the course of time I have practiced a lot of different types of analog and digital design and art, Constantly working on new skills. I am self-taught in the field of digital software and graphics programs. Starting out with a Commodore 64 with a precursor to MS Paint. Now I teach Gimp and I'm above average proficient in Adobe Photoshop.

I love working with fractals. The infinity of forms and color are almost meditative to work with. I find it a challenge to make a design of fractals, both repetitive and all-overs. I also like to make fantasy graphics and cheery colorful pictures for children.

I searched a long time for a way to do "something" with my artwork, and eventually I was advised to put my work into applied art.
After visiting textile factory "Passion Prints" and the workshop "Dessin Design" of Textilice, and doing a lot of internet research, I now know where my heart lies. I really like to create beautiful dessins for various purposes.

I'm only just begun with this website, and still working on building a portfolio. There are still a lot of ideas that I have not yet worked out, so leave your email address below, then I'll keep you informed of new designs, so once every two months, and occasionally inbetween.